Wie zijn wij?

Wij zijn Iekje Deelstra en Mariël de Vos en we beheren samen met een aantal vrijwilligers sinds juli 2020 het Jakob Bruggemacentrum (JBC) als tijdelijke oplossing voor de sluiting van de Dukdalf in de wijk Sorghvliet. Een aantal verenigingen en clubs die daar een plekje hadden, hebben nu onderdak gevonden in het JBC. Wij zijn, in de hoedanigheid van de Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet (CWS), door de Gemeente Veendam gevraagd vrijwillig het beheer op ons te nemen en hebben de Corona-tijd gebruikt om alle vergunningen en diploma’s rond te krijgen, zodat we op een juiste manier het buurthuis kunnen runnen. Wij waarderen een goed gesprek met de buurt en staan open voor opmerkingen en ideeën. We zien u daarom graag in het Jakob Bruggemacentrum!